Min familj har bestämt vem jag ska gifta mig med och de säger att jag måste gifta mig snart. Jag vill inte, men ingen lyssnar på mig! Vad kan jag göra?

Mina Råd&Stöd svarar:
Är du på väg att bli bortgift är det viktigt att prata med en vuxen utanför familj eller släkt som en kurator, psykolog, sjuksköterska på skolan, ungdomsmottagning eller vårdcentral. I Sverige är det olagligt att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Vill du ha hjälp ska du vända dig till socialtjänsten i den kommun som du tillhör. Under nätter och helger kan du kontakta socialjouren. Numret till socialtjänsten och socialjouren finns på kommunens hemsida, du kan också få det av en nummerupplysning. Blir du hotad, slagen, tvingad eller instängd, ring polisen på 112. Om det inte känns lika bråttom kan du ringa 114 14 för att komma till polisen. Om du vill ringa svenska polisen från ett annat land är telefonnumret +46 77 114 14.

Vi ska åka till hemlandet, det känns inte bra, mina föräldrar pratar om bröllop, misstänker att det gäller mig. Vad kan jag göra?

Mina Råd&Stöd svarar:
Känner du på dig att du kan bli tvingad att gifta dig under en utlandsresa, ska du ta din känsla på allvar för flera giftermål sker i utlandet. Är du orolig, är det alltså mycket viktigt att du tar kontakt med polis eller socialtjänst här i Sverige, på din hemort före utlandsresan. I utlandet går det att kontakta utrikesdepartementet, ambassaden eller konsulatet för hjälp. Men på grund av hur lagstiftning och samarbete ser ut i de olika länderna kan deras möjligheter att hjälpa till vara begränsade. Om du ändå reser behöver du tänka på följande. Gå in på flik ”Var kan jag få hjälp” och klicka på, Före utresa-vad kan jag göra, för mer information

Är 18 år får inte ha flickvän, gå ut på helgen eller ha låga betyg för mina föräldrar. Har försökt prata med dem, det går inte. Vågar inte säga ifrån, rädd för att bli slagen.

Mina Råd&Stöd svarar:
Det är INTE tillåtet att använda våld och förtryck även om meningen är att uppfostra eller vägleda en ungdom. När man är 18 år betraktas man som vuxen enligt svensk lag och har rätt att bestämma över sig själv. Detta gäller t ex i prestationer, val av utbildning, val av vänner och val av partner. När man bor ihop kan man behöva ta hänsyn till varandra, vad det kan vara behöver man tillsammans komma överens om. Det låter som att detta är svårt i ditt fall och att du kan behöva prata med någon utomstående om din situation för att veta hur du ska gå vidare. Det kan du göra med t ex en kurator på skolan, ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Kan man se om jag är oskuld?

Mina Råd&Stöd svarar:
Nej, det går varken att se på dig eller i ditt underliv om du är oskuld eller inte. Oskulden brukar kopplas till något som kallas för mödomshinnan. Den finns inte. Det är inte heller säkert att man blöder första gången man har samlag. Sanningen är att ca 70 % av alla kvinnor INTE blöder när de har samlag första gången.

Jag är gravid och min familj skulle aldrig godkänna det. Är jätterädd för vad som kan hända om de får reda på det. Vad ska jag göra?

Mina Råd&Stöd svarar:
Förstår att det är en allvarlig situation. Det är bra att så fort som möjligt ringa socialtjänsten där du bor och förklara din situation. Socialtjänstens uppgift är att hjälpa människor i svåra situationer och är du över 18 år får de inte prata med dina föräldrar om du inte vill det. Är du under 18 år kan socialtjänsten göra en förhandsbedömning och kontakter får under denna tid ej tas med andra än anmälaren och den anmälan gäller. Med andra ord om du hör av dig till socialtjänsten ska socialtjänsten göra en noggrann bedömning av ditt skyddsbehov innan kontakt tas med dina föräldrar. När du kontaktar socialtjänsten kan du vara anonym. Vill du det låter du bli att säga ditt namn. Är du tveksam till att ringa socialtjänsten kan du kontakta en kvinnojour för vidare rådgivning. Blir du hotad, slagen, tvingad eller instängd, ring polisen på 112.

Undrar vad man kan göra när man märker att ens kompis ofta blir utskälld och inte har det bra hemma och säger att alla kollar var hen är?

Mina Råd&Stöd svarar:
För att få råd och stöttning i hur man kan stötta en kompis som inte har det bra hemma kan det vara bra att berätta om situationen för en vuxen som du litar på. Det kan t ex vara en kurator på skolan, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen eller skolsköterskan. Att berätta för en vuxen är inte samma sak som att skvallra. Att du finns där som en vän är jättebra men kom ihåg att du själv inte har ansvar för situationen. Är du orolig för vad som händer om du berättar kan du börja med att berätta utan namn. Om de vuxna som du berättar för ska kunna hjälpa din kompis behöver de till sist ändå veta vem det är. Är det så att du själv blir hotad behöver du också berätta det.

Undrar om jag kan skilja mig här i Sverige även om jag gifte mig i hemlandet? Personen jag är gift med är kvar i hemlandet och ansöker om att få komma till Sverige.

Mina Råd&Stöd svarar:
Om du är svensk medborgare eller har bott i Sverige mer än ett år kan du ansöka om skilsmässa i Sverige. Skilsmässoansökan ska skickas in till tingsrätten. Skilsmässan går alltid igenom även om den ena personen inte vill. I Sverige har man betänketid på sex månader när man skiljer sig om man har gemensamma barn och om den ena inte vill. Efter sex månader skickar man in en bekräftelse till tingsrätten om man fortfarande vill skiljas. Man måste bestämma sig inom ett år om man verkligen vill skiljas annars måste man skicka in en ny ansökan. Däremot gäller ingen betänketid och skilsmässan går igenom direkt om man blivit gift mot sin vilja, om någon av dem som gift sig är under 18 år, om man är nära släkt eller om det visar sig att den ena redan är gift. Eftersom länder har olika lagar kan det bli så att en svensk skilsmässa inte gäller i tex ditt hemland och att du då behöver ansöka om skilsmässa där också. Vad som gäller i hemlandet behöver du själv ta reda på. Om din man/fru ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig kommer han/hon att få avslag på sin ansökan. Även om skilsmässan inte är formell. Detta med information om varför han/hon inte får uppehållstillstånd. Om du känner att du kommer att hamna i en allvarlig hotsituation och du är rädd på grund av ditt beslut, så kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun.