Hedersrelaterat våld och förtryck

Syftet med våldet och förtrycket avgör om det är hedersrelaterat och utförs med syfte att bevara, reparera eller återupprätta hedern.

Våldet är sanktionerat i gruppen.

Både män och kvinnor kan vara förövare.

Både män och kvinnor kan vara offer.

Alla bevakar och kontrollerar alla.

Förekommer inom alla religioner och är inte kopplat till viss etnicitet.

Alla former av våld och förtryck strider mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.