Hedersmekanismer

Syftet med våldet och förtrycket avgör om det är hedersrelaterat. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utförs med syfte att bevara, reparera eller återupprätta hedern.

Inom en del hederskulturer är familjens heder viktigast av allt och så har det varit under flera hundra år. Hedern ligger till grund för vilken status en familj har och hur andra ser på dem. En familj som förlorat sin heder hamnar längst ner i samhället och blir ofta utstötta av de andra familjerna. Det kan innebära att de inte längre är välkomna i olika sociala sammanhang, att ingen vill göra affärer med dem eller att det blir svårt att hitta lämpliga partners för familjens döttrar och söner att gifta sig med.

Det är oftast flickornas/kvinnornas sexuella uppförande som gör att en familj förlorar sin heder. Det behöver inte ha hänt något, utan det kan räcka med rykten för att familjens heder skall bli ifrågasatt. Om någon har en kärleksrelation utan att vara gift eller med någon annan än sin man/fru smutsas familjens heder. Detta gäller om andra får reda på det. Om ingen annan vet om vad som hänt kan eventuellt problemen lösas inom familjen utan att förlora hedern. Det är när folk börjar prata och sprida rykten som familjens anseende, heder, förstörs.

För att förhindra att någonting sådant händer begränsas och kontrolleras många ungdomar i en familj som lever efter hedersnormer. Deras frihet är ofta liten och de har många regler att leva efter. Reglerna kan handla om vilka kläder man får ha på sig, vilka man får vara vän med, hur länge man får vara ute, om man får vara ute själv eller om man måste ha någon i familjen med sig och liknande. Reglerna kan vara många och de som beskrivs här är bara några exempel.

En familj som lever i en stark hederskultur och anser sig förlorat sin heder kan betrakta det som att de behöver reparera eller återupprätta den. Det kan ske genom att en eller flera i familjen straffar den/de som har dragit skam över dem. Det är oftast männens uppgift, men inte alltid. Bestraffningen kan vara olika hård. Det kan vara allt ifrån en örfil till utfrysning till mord. Det viktigaste är att bestraffningen är tydlig och synlig för de andra i samhället.

Det är inte alltid flickan eller kvinnan som straffas eller bara hon som straffas. Det kan även vara mannen hon är tillsammans med eller en familjemedlem som skyddat paret. Till exempel en syster eller bror som vetat om kärleksrelationen men inte berättat om den.

Ibland har familjen kommit överens om vad som skall göras och vem som skall göra det. Ibland är det en enskild familjemedlem som utför bestraffningen utan att ha pratat med någon. Oavsett hur det går till är det sanktionerat, vilket innebär att familjen ställer sig bakom den som utfört bestraffningen med syfte att återupprätta familjens heder.

Det är en mänsklig rättighet att få bestämma över sin kropp, välja partner eller utbildning.
Heder – det anseende och status en person eller en familj har enligt andra inom samma kultur.

Kultur/Hederskultur – ordet kultur kan förklaras som levnadssättet hos ett helt samhälle. Det betyder att man till exempel kan ha gemensamma beteendemönster eller oskrivna sociala, moraliska och kulturella normer som sträcker sig över nationella, etniska och religiösa gränser. Inom hederskulturen är familjens anseende kopplad till kvinnans sexualitet (kärleksrelationer, giftermål och skilsmässa). Hederskulturen hör inte till någon särskild stat, samhälle, särskild folkgrupp, religiös grupp eller social klass. Inom hederskulturen är kollektivets behov viktigare än individens.

Hedersnormer - heder handlar om normer. Norm är ett ord som kan beskriva de osynliga regler som personer i en grupp, familj eller ett samhälle anser vara det rätta sättet att leva efter. Det är alltså regler och oskrivna lagar som är lika viktiga (eller till och med viktigare) än de juridiska lagarna.

Hedersförtryck och hedersvåld – alla former av våld och kontroll med syfte att bevara, reparera eller återupprätta familjehedern.