Heder och flickors/kvinnors utsatthet

Ordet kysk betyder ”sexuellt avhållsam i tanke och handling” och inom en del hederskulturer är det mycket viktigt att flickor och kvinnor är kyska. Det innebär till exempel att en ogift kvinna är förbjuden att ha kärleksrelationer innan hon är gift. För en gift kvinna innebär det att hon måste vara trogen sin man. Hon måste också uppföra sig så att inga andra män tror att de kan få henne.

För att bevara sin heder har en familj ofta många regler och begränsningar för flickorna/kvinnorna. Vanliga begränsningar kan vara att hon inte får visa kvinnliga former som med urringningar eller att visa benen. Anledningen är att detta kan tolkas som att kvinnorna vill att män skall titta på dem. Det kan också vara så att man måste komma hem direkt efter skolan/jobbet. Om en flicka/kvinna är försenad tio minuter kan det räcka för att skapa problem. I vissa fall anklagas hon för att ha träffat en man i smyg. Detta är bara några exempel och det finns fler vanliga regler och begränsningar än dessa.

Det reglerna och begränsningarna har gemensamt är att försöka hålla familjens flickor och kvinnor kyska samt förhindra att de uppför sig på ett sätt som riskerar familjens heder.

Att bära ansvaret för familjens heder kan vara en svår uppgift. Extra svårt kan det bli om man har en familj som lever efter hedersnormer samtidigt som man bor i ett land där de flesta lever efter andra normer. För många unga kvinnor i Sverige idag innebär det att de har olika förväntningar på sig beroende på var de är. Hemma skall de vara på ett sätt och i skolan eller jobbet på ett annat. För många flickor/kvinnor blir enda alternativet att leva ett dubbelliv. Då får de hela tiden försöka anpassa sig och hålla isär de båda världarna. Vilket i sig kan utgöra en risk att utsättas för våld och förtryck i hederns namn om det blir känt.

Inom hederskulturen är det oftast kvinnans uppgift att uppfostra barnen. Det innebär att om ett av barnen drar skam över familjen så kan mamman få skulden för detta. Vilket betyder att många kvinnor inom hederskulturen lever med dubbla roller. De kan själva vara utsatta för hedersförtryck och begränsningar samtidigt som de utsätter sina barn för samma sak.