Mer om oss

Gryning Vård är ett vårdbolag som ägs av kommunalförbunden i Västra Götaland, vi sätter människan i centrum och bidrar till social hållbar utveckling. Verksamhetens medel används för ständig utveckling i dialog med ägarkommunerna.

EHRV-enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck startade som ett skyddsboende 2004 med hjälp av medel från Länsstyrelsen och blev en självgående verksamhet efter några år. Idag består EHRV av olika verksamhetsdelar. I januari 2011 startades en nationell telefonlinje ”Råd & Stödtelefon”, dit allmänhet, drabbade och yrkesverksamma har möjlighet att vända sig. Med hjälp av medel från Gryning och Länsstyrelsen utvecklades den 2012 till ett nationellt ”Råd och stödcenter”. Mina Råd & Stöd kommer fortsättningsvis att ingå i EHRV som en del dit allmänhet, professionella och drabbade kan vända sig.

För yrkesverksamma som träffar personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder Mina Råd & Stöd konsultationer, föreläsningar och utbildningar. Se utbildningskatalogen