Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär att det du berättar stannar hos oss. Du bestämmer själv om du vill att vi ska berätta för någon det du berättat för oss. I vissa fall behöver vi bryta tystnadsplikten, se nedan anmälningsplikt. Om en myndighet som till exempel. domstol, polis eller socialtjänst begär ut uppgifter måste vi lämna det till dem.

Anmälningsplikt

Om någon är utsatt för brott eller behandlas illa finns det lagar som talar om när vi på Mina Råd & Stöd har skyldighet att anmäla det till socialtjänst eller polis.

Om du är under 18 år

Anmälan till socialtjänst
Verksamheter som möter barn har vid misstanke om att ett barn blir slaget, behandlas illa eller har det svårt på annat sätt en skyldighet att anmäla missförhållandet till socialtjänsten. När socialtjänsten får in en anmälan innebär det att de gör en bedömning om samhället skall ingripa i den unges liv.

Om du är äldre än 18 år

Anmälan till socialtjänst
Anmälningsplikten gäller inte om personen det gäller är över 18 år, med undantag av om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas. Lämnar personen information om exempelvis yngre syskon som blir slagna eller behandlas illa på något sätt ska en anmälan göras till socialtjänsten gällande syskonen.