Vad är våld och förtryck:

Olika typer av våld och förtryck.

Psykiskt våld kan vara om någon hotar, skräms, säger elaka saker, sprider rykten som gör en annan person ledsen och/eller rädd.

Socialt våld kan vara när någon bestämmer över och bevakar en annan persons val av kläder, åsikter, aktiviteter, umgänge.

Fysiskt våld kan vara att någon slår, sparkar, knuffar, örfilar, kastar saker på, isolerar en annan person.

Sexuellt våld kan vara när någon tar på en annan person mot dennes vilja, pressas eller tvingas att se på eller utföra någon typ av sexuell aktivitet. Bli tvingad eller lurad till gynekologisk undersökning.

Personer kan vara utsatta för våld och förtryck när de förbjuds att:

 • gå till fritidsaktiviteter som dans, disco, fotboll, simning
 • bestämma över sin egen kropp, sitt liv och sin sexualitet
 • träffa kamrater
 • själv få välja partner
 • studera eller arbeta


 • Eller när de måste:

 • gifta sig mot sin vilja
 • bära vissa klädesplagg mot sin vilja
 • bevaka och kontrollera


 • Eller blir:

 • bevakade och kontrollerade
 • kvarhållna i hemlandet efter till exempel, en semesterresa


 • Att som ungdom nekas att få umgås med vissa kompisar förekommer även i familjer där våld och förtryck inte finns. Tittar vi på föräldrabalken är det inte tillåtet att använda våld och förtryck även om meningen är att uppfostra ett barn eller en ungdom. Däremot är det vårdnadshavares skyldighet att sätta gränser och vägleda barn och unga. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål, vilket ska föra med sig mer frihet för barnet.